+385 98 436 816 gidran@hugk.hr

HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA GIDRAN PASMINE KONJA

U Čazmi, 17.05.2017.

Poštovani,
Na osnovu Statuta HUGK, čl. 28, sazivam  sastanak  Izvrsnog odbora HUGK, proširenog sa članovima NO i ostalim zainteresiranim članovima za 25.05.2017.(četvrtak), u 19.00 sati u Bjelovaru, Velika vijećnica grada Bjelovara.

sa sljedećim dnevnim redom:
Dnevni red:

1. Informacija o aktivnostima priznavanja pasmine Gidran kao „tradicionalne i zaštiće-ne“ pasmine
2. Ukupno stanje Gidrana, s posebnim osvrtom na ocjenjivanje grla i prijedlogom datu-ma i mjesta ocjenjivanja
3. Dogovor u svezi nastupa na DSO 2017.
4. Razno
– Zamolba Ivice Pirina o uvrštenju u matičnu knjigu
Uz pozdrav,

Pozvani:
– Članovi Izvrsnog odbora (1-10)
– Članovi NO (1-3)
– Tajnik Udruge

Predsjednik Udruge:
Branko Kovačić