+385 98 436 816 gidran@hugk.hr

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. godini (`Narodne novine,, broj 90/21) krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 31.siječnja 2022.g.

Ključne razlike novog programskog razdoblja Nacionalnog programa su :

  • novi obrasci vezani na novo programsko razdoblje Nacionalnog programa
  • obveza testiranja roditeljstva potomaka ( na oca i majku) u skladu sa podmjerom 4.2.a. ( Potpora uzgoju rasplodnih kobila) i 4.2.b. (Potpora uzgoju rasplodnih pastuha)
  • uvedena je nova podmjera potpore – 4.1.a., Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima. Potpora se odnosi na sufinanciranje troškova pripreme grla za natjecanja i odnosi se samo na pasmine navedene u Nacionalnom programu. Potvrdnice za navedenu podmjeru izdaje nadležno tijelo, tj. ovlašteno uzgojno udruženje, a potvrdu da je grlo u godini za koju se podnosi zahtjev uspješno završilo konjičko natjecanje izdaju nadležni nacionalni sportski savezi.

Kao pomoć u pripremi dokumentacije, na linku se nalazi Prilog Pravilnika.

Pravilnik toplokrvne pasmine 2021. – 2025.