+385 98 436 816 gidran@hugk.hr
 U Narodnim novinama broj 7/2020 objavljena je Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini. Budući da se jedan dio primjenjuje i na kopitare, na navedenom linku se možete informirati o sadržaju Naredbe;