+385 98 436 816 gidran@hugk.hr

Za vlasnike

Zahtjev za promjenu vlasništva kopitara

Zahtjev za izdavanje izvozne dokumentacije

Zahtjev za izdavanje rodovnika

Zahtjev za izdavanje duplikata potvrde o vlasništvu

Zahtjev za izdavanje duplikata identifikacijskog dokumenta kopitara

Zahtjev za registraciju u Središnji registar vlasnika kopitara

Za pastuhe

Prijava pastuha za odabir

Potvrda o pripustu pastuha

Potvrda o reprodukcijskoj neaktivnosti

Pripusni dnevnik pastuha – popis pripuštenih kobila

Prijava kastracije pastuha

Za kobile

Prijava oždrebljenja kobile

Prijava jalovosti kobile

Općenito

Matični list

Obavijest o promjeni lokacije držanja kopitara

Prijava izlučenja kopitara

Prijava kopitara za odabir