+385 98 436 816 gidran@hugk.hr

Na osnovu članka 31. Statuta Hrvatske udruge uzgajivača Gidran pasmine konja sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU

 koja će se održati  12.07.2019. godine, u petak, u BjelovaruVelika gradska vijećnica, u 19.00 sati

 Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvještaji o pripremama za svečanu skupštinu u rujnu
  • izvješće Predsjednika
  • Predsjednika Povjerenstva za izradu monografije
  1. Usvajanje prijedloga Pravilnika o dodjeli nagrada i priznanja
  2. Donošenje odluke o dodjeli priznanja zaslužnim osobama za razvoj udruge
  3. Informacija o postupku priznavanja udruge i donošenje eventualno potrebnih odluka da se taj proces okonča
  4. Izbor dva člana IO HUGK-a
  5. Različito

   Molimo sve članove udruge da se obvezno odazovu na Skupštinu, te svojom diskusijom pomognu u donošenju odluka.

    U Čazmi, 05.07.2019.

                                                                                                         Predsjednik Branko Kovačić v.r.