+385 98 436 816 gidran@hugk.hr

Posjet Ministra poljoprivrede Republike Mađarske Dr. Istvana Nagy prilikom dodjele priznanja i nagrada uzgajivačima Gidrana.