+385 98 436 816 gidran@hugk.hr

Na osnovu članka 31. Statuta Hrvatske udruge uzgajivača Gidran konja sazivam REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU koja će se održati  11.02.2017. godine, u subotu, u Čazmi – Grabovnici, restoran Zmajevo gnjezdo s početkom u 18.00 sati

Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.  Otvaranje Skupštine i utvrdjivanje kvoruma
2.  Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3.  Izvještaji o radu u 2016.godini
• izvješće Predsjednika i podpredsjednika Udruge
4.   Izvještaj Predsjednika Nadzornog odbora
5.   Prijedlog plana rada za 2017. godinu
6.   Rasprava o podnijetim izvješćima i prihvaćanje istih
7.   Prijem novih članova
8.   Pozdravna riječ gostiju i uzvanika

Molimo sve članove udruge da se obvazno odazovu na ovu našu Skupštinu, te svojom diskusijom pomognu u radu iste.

Nakon službenog dijela Skupštine održati će se dva stručna predavanja i to:
1. Prof.dr.sc. Ante Ivanković:  Program reafirmacije uzgoja Gidrana u Republici
Hrvatskoj
2. Doc.dr.sc. Jelena Ramljak:  Predvodjenje i konformacija konja
U Čazmi, 01.02.2017.
Predsjednik
Branko Kovačić  v.r.